Tanáraink

Tanáraink a 2020/21-es tanévben:

Bak Orsolya – zongora korrepetíció

Baldauf Veronika – oboa

Benkő József – zongora

Bíró Balázs – testnevelés

Bozsodi Lóránt – hegedű

Börcsök Anna – ötvös, fémműves szakma

Czeller Krisztina – klasszikus ének, kamaraének, beszédgyakorlat, hangegészségtan

Császárné Flier Edit – korrepetíció, kötelező zongora

Farkas Imre – festészet, grafika

Fekete Melinda Zsófia – szaxofon

Feriencsik László – fagott, kamarazene; szakvizsgázott pedagógus, mentortanár

Fűzfáné Csuti Borbála – magyar nyelv és irodalom, történelem; osztályfőnök

Gargerné Vigh Rita – német nyelv, történelem; osztályfőnök

Gáspár-Börzsönyi Ágnes – matematika, fizika; osztályfőnök

Gombás Katalin – rajz, festés

Gyuk Krisztina – rajz, festés, mintázás

Hirschberg Henrik – zongora, kötelező zongora, korrepetíció; tanszakvezető

Horváth Attila – grafika, anyagismeret

Horváth László – gitár

Horváth Tibor – multimédiás gyakorlatok, ábrázolási technika, betűrajz

Horváth Rolland – informatika; rendszergazda

Hoós Domonkos – angol nyelv

Juhász Tibor – harsona, kamarazene

Kallóné Bertalan Andrea – fuvola, kamarazene

Kerti Áron – klarinét; tanszakvezető

Kérgesné Gerhát Krisztina – történelem; általános igazgatóhelyettes

Kiss Ágnes Katinka – festészet

Kiss Márton – zongora, korrepetítor

Kissné Keserű Andrea – testnevelés; osztályfőnök

Kollarits Katalin – német nyelv

Kovács Árpád – klasszikus ütőhangszerek, kamarazene

Kóta Donát – gordonka főtárgy, kamarazene

Körmendy Katalin – angol nyelv

Ladvenicza Éva – zenetörténet

Magyar Szilvia – magánének, hangképzés

Magyarósi Richárd – ábrázoló geometria, ötvös tervezés és modellezés 2D, 3D, pénzügyi és vállalkozási ismeretek; gyakorlati oktatásvezető

Mészáros Renáta – kötelező zongora

Mészárosné Lengyel Szabina – zongora korrepetíció

Molnár Dániel – mélyhegedű, kamarazene; zeneművészeti igazgatóhelyettes

Molnár Mercédesz – szobrász szakelmélet-gyakorlat, rajz-festés-mintázás

Nagy Róbert DLA – médiaismeret, multimédiás gyakorlatok

Nagyné Fülöp Zsuzsanna – szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, népzene

Németh Gabriella – magyar nyelv és irodalom, beszéd és színpadi gyakorlat, könyvtáros; osztályfőnök

Paulik Ákos – szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, népzene, karvezetés, kórusvezető;  tanszakvezető

Pálkövi Ágnes – gordonka

Porubszky Dóra – gyógypedagógus, SNI rehabilitáció

Prehoffer Gábor – furulya, kamarazene, csembaló korrepetítor

Rabiné Pék Marianna – kötelező zongora, korrepetítor

Radványi Dóra – hegedű

Rápli Róbert – történelem, etika, igazgató; szakvizsgázott pedagógus és közoktatási vezető, köznevelési mestervezető, tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő, mesterpedagógus

Sellyei Tamás Ottó – grafika, tervezőgrafika

Sereg Szabolcs – fuvola

Somogyi Tamás – rajz-festés-mintázás; szakvizsgázott pedagógus, mentortanár, tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő, mesterpedagógus; szakszervezeti megbízott

Szabó Mónika – zeneelmélet, szolfézs, zeneirodalom, népzene

Szántó István DLA, rajz-festés-mintázás; szakvizsgázott pedagógus, tankerület-igazgatási vezető, osztályfőnök, a tehetséggondozási munkaközösség vezetője

Szovák Petra – furulya főtárgy, kamarazene

Sztefanuné Mengesz Ágnes – textilszakelmélet, gyakorlat

Takáts Fruzsina – rajz, festés, mintázás

Tibold Iván – könyvtáros, stúdiós

Torjay Valter – művészettörténet, néprajz

Tóth Gyula – földrajz, biológia, komplex természettudomány; szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Tóthné Vanger Lívia – magyar nyelv és irodalom; szakvizsgázott pedagógus, mentortanár, mesterpedagógus, osztályfőnöki munkaközösség-vezető

Vágvölgyi András – mozgóképkultúra és médiaismeret, alkalmazott fotográfia elmélet; szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, mesterpedagógus, osztályfőnök,

Varga Bernadett – textil, rajz

Veres Éva – ötvös-fémműves; a Közalkalmazotti Tanács elnöke

Veress Magdolna Ildikó – matematika; DÖK-felelős tanár, osztályfőnök

Vörös Máté – rajz, festés, grafika elmélet és gyakorlat

© Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum – Minden jog fenntartva
A honlapon található szövegek, képek, videók és hang állományok felhasználásához az iskola előzetes engedélye szükséges.