Kollégiumok

Kedves Szülők és leendő Diákok!

A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikumnak nincs saját kollégiuma, viszont több diákotthon közül is választhatnak azok, akik felvételt nyernek iskolánkba.

Diákjaink hagyományosan három belvárosi kollégiumot részesítenek előnyben; Berzsenyi Dániel Kollégium, Brenner János Kollégium, Németh Pál Kollégium. Az alábbiakban ezen intézmények tájékoztatóit olvashatják.

1. Berzsenyi Dániel Kollégium

Tisztelt Érdeklődő!

Kollégiumunk a megye legnagyobb koedukált intézménye, a Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskolából és tagintézményeiből, valamint a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskolából fogad fiúkat és lányokat egyaránt az iskolákon (mint bázisintézményeken) keresztül, minden egyéb esetben egyéni elbírálás alapján. Ezen tanulók részére nyújt biztos hátteret az eredményes tanuláshoz, a mindennapi felkészüléshez.

A tévhittel ellentétben kollégista nemcsak az a tanuló lehet, aki nem tud bejárni, hanem bárki, aki úgy gondolja tanulmányai eredményes folytatásához ez szükséges.

A kollégiumi elhelyezés ingyenes! A tanulók részére napi 3x meleg étkezést tudunk biztosítani térítés ellenében, melynek összegét a fenntartó önkormányzat évente határozza meg.

A kollégium legfontosabb feladata a tanulás, a szabadidő és a szórakozás feltételeinek minél teljesebb biztosítása, az otthonszerű lakhatást megközelítő feltételek mellett.

Kettő, három és négy ágyas szobáink ablakai immár hőszigeteltek. Tv internet és telefoncsatlakozással való ellátásuk folyamatosan történik. Minden tanuló szekrénye a saját szobájában van.

A tanulás körülményei és feltételei biztosítják az eredményes munkát. Kollégáim többsége egyetemi végzettségű szaktanár, akik a folyamatos segítés és ellenőrzés mellett korrepetálás és tehetséggondozás céljából is rendelkezésre állnak.

A tanulást segíti informatikai, zenei és képzőművészeti szaktermünk, könyvtárunk valamint diákköreink széles skálája is.

Szabadidejét az érdeklődő eltöltheti konditermünkben, világítással rendelkező focipályánkon, szabadidős rendezvényeinken, kirándulhat például Olaszországba, vagy Horvátországba is.

Kollégiumunk munkarendje alkalmazkodik az iskolák rendjéhez, igyekszünk az iskolák és a szülők igényeit kielégíteni, ezért a kollégium – szükség szerint – hétvégén is nyitva tart.

Elérhetőségek:

Cím: Szombathely, Ady tér 2.; Telefon: 94 312 198 mobil: 36 20 6456588; Honlap: http://www.berzsenyikollegium.hu

Innen letölthető a kollégiumi jelentkezési lap: Jelentkezési lap_Berzsenyi

Vöcsei Imre kollégiumvezető

2. Brenner János Kollégium

Tisztelt Szülők!

Gyermekük idén befejezi az általános iskolát, s ezzel életének egy komoly pillanatához érkezik el. Iskolai éveinek egy korszaka lezárul, ugyanakkor egy újabb, talán nehezebb veszi kezdetét. A pályaválasztás, iskolaválasztás Önöknek is komoly feladatot jelent. Ha gyermekük más városba szeretne középiskolába járni, akkor a bejárás vagy a kollégiumválasztás nehézségeivel is szembe kell nézniük. Ehhez szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani.

Intézményünk, a Brenner János Kollégium, Szombathely belvárosában a Szily János u. 1. szám alatt található. Diákotthonunkból a tanulók rövid idő alatt megközelíthetik iskoláikat, a fontosabb művelődési és kulturális intézményeket, a postát, a különböző boltokat.

Kiket várunk?

Kollégiumunk diákja lehet minden középiskolás leány és fiú, akik felvételt nyertek Szombathely bármely középfokú oktatási intézményébe.

Mit kínálunk?

Tudjuk, a szülőket teljes mértékben nem pótolhatjuk, de szeretnénk a szülői házhoz hasonló otthont teremteni diákjainknak.

Legfontosabb célkitűzésünk, hogy megfeleljünk a szülői, fenntartói elvárásoknak és a közoktatás kollégiumokra vonatkozó törvényi előírásainak. Ehhez minden feltételt igyekszünk megteremteni, szem előtt tartva a tanulás elsődlegességét valamint a személyes törődés fontosságát.

A családias légkör biztosítása mellett igényes kapcsolattartásra törekszünk a szülőkkel, és hatékony együttműködésre az érintett középiskolákkal.

Milyen körülmények között készülhet fel gyermekük maximálisan az iskolai órákra?

Az iskolai órákra való felkészülésnek elengedhetetlen feltétele:

a nyugodt körülmények megteremtése
korrepetálás a tanárok részéről
könyvtár és internet használat lehetősége

A szellemi felkészültséghez természetesen szükséges a kiegyensúlyozott lelki és fizikális háttér is. A tanulókkal megismertetjük azokat a keresztény értékeket, amelyek erkölcsi tartást adhatnak a veszélyekkel bővelkedő világunkban. Olyan fiatalokat szeretnénk nevelni, akikre jellemzőek a sajátos keresztény erények: megbocsátás, türelem, szolgálatkészség, kitartás, segítőkészség, a lelkiismeret érzékenysége, az önnevelés igénye.

Csak tanulással foglalkozhat gyermekük?

Természetesen NEM! A kikapcsolódásra, a szórakozásra is nagy hangsúlyt fektetünk.

Ezt szolgálja: a könyvtárszoba, a számítástechnika terem, a sportpálya, a társalgó, vetélkedők, versenyek, műsorok.

A diákönkormányzat által vásárolt bérletekkel a diákoknak lehetőségük van a város különböző sport- és kulturális létesítményeit is látogatni (pl. uszoda, színház, hangverseny stb.).

Szakköreinkkel diákjaink világlátását, műveltségét kívánjuk szélesíteni: természetjáró szakkör, sport szakkör, hangadó szakkör, kollégiumi rádió, francia szakkör, egészséges életmód szakkör, filmklub, versmondó szakkör, történelmi szakkör, kézműves szakkör.

Mi biztosítja a diákok mindennapi zavartalan életét?

– Az intézmény 120 fős ebédlője biztosítja a háromszori étkezést.

– A fiúk elhelyezése 2-4 ágyas szobákban történik, a lányokat a létszámtól függően 2-8 ágyas szobákban helyezzük el.

– A tágas belső udvar és a sportpálya a szabadidőben zavartalan kikapcsolódást biztosít.

Mennyibe kerül a kollégiumi elhelyezés?

A havi térítési díj összege, amely kizárólag az étkezési költséget jelenti kb. 20.000 Ft. A kollégium nyújtotta egyéb szolgáltatások ingyenesek. Három vagy több gyermekes családok, tartós betegségben szenvedő gyermekek, gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok esetében a térítési díj automatikusan a felére csökken.

 Tekintsék meg Bemutatkozó videónkat, melyet Fókás Márton művészetis diák készített!

Amennyiben bemutatkozó levelünk felkeltette érdeklődését, várjuk jelentkezését a mellékelt jelentkezési lapon.

Ha bármilyen kérdésük merül fel a kollégiummal kapcsolatban, az intézmény vezetősége készséggel ad bővebb felvilágosítást. Ha szeretné megtekinteni a Brenner János Kollégiumot, szívesen látjuk.

Elérhetőségünk: Brenner János Kollégium, 9700 Szombathely, Szily János u.1.; Tel.: 06/ 94 500-540; 06/ 94 500-541

E-mail: brennerkollegium@martinus.hu

Honlap: http://www.brenner.martinus.hu

Letölthető jelentkezési lap a 2021-2022-as tanévre

Tálas Józsefné kollégiumvezető

3. Németh Pál Kollégium

Kedves Nyolcadikosok!

Szeretettel vár Benneteket a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szilágyi Erzsébet Kollégiuma!

Kollégiumunk magas színvonalú nevelőmunkával, személyre szabott törődéssel, családias hangulattal fogadja a diákokat. Báziskollégiuma vagyunk a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolának, a Nagy Lajos Gimnáziumnak és a Kanizsai Dorottya Gimnáziumnak, de szabad férőhelyeinkre bármelyik középiskolából fogadunk tanulókat. Fiú és leány tanulókat egyaránt fogadunk.

Elsősorban azoknak a szülőknek az érdeklődésére számítunk, akik szigorú, ellenőrzött, de szeretetteljes légkört kívánnak gyermekük számára, és ennek megteremtésében a kollégiumi nevelőtestülettel együtt kívánnak működni.

Kollégiumunkban a másnapi felkészülés segítése mellett német és angol nyelvből vizsgára felkészítő és felzárkóztató programokat szervezünk.

Regisztrált tehetségpont vagyunk. Tavaly indult tehetségprogramunk felmenő rendszerű, kollégiumpedagógusaink mellett pszichológus segíti a programban részt vevő diákok fejlődését.

Érdeklődési köri kínálatunk: aerobic, életvezetési ismerek, gyógynövények, csapatsport, kreatív, virtuális múzeum, háztartástan, Rubicon.

Barátságos, ízlésesen berendezett, tágas, 5-6 főt befogadó lakószobákkal rendelkezünk. A szintenként megtalálható kiskonyhák és közösségi terek segítenek otthonosabbá tenni a mindennapokat. Kollégiumunkban a lakókörnyezet megújítása alapítványunk segítségével folyik.

Az iskolai órákra való felkészülés a tanulószobákban, számítógéptermekben és a könyvtárban, illetve a nevelőtanárokkal egyeztetett módon a lakószobákban történik.

Kollégiumunk rendezvényterme alkalmas ünnepségek, szakmai programok, konferenciák tartására.

Kiemelt figyelmet fordítunk az egészségnevelésre. A rendszeres testedzés lehetősége mellett egészségprogramok zajlanak a kollégiumban.

A kollégium épületében működő főzőkonyha napi három alkalommal meleg étkezést biztosít, melyet kedvezményes térítés ellenében vehetnek igénybe diákjaink a nyersanyagár és az ÁFA megfizetésével.

A gyermekvédelmi támogatásban részesülő, a nagycsaládos, a tartós betegséget igazoló diákok pedig további 50 %-os díjkedvezményt kapnak. Szakorvosi javaslat alapján tanulóink számára diétás étkezést tudunk biztosítani.

Minden folyosón található jól felszerelt teakonyha,amelyben a tanulók maguk készíthetnek ételeket.

Tanulmányi eredményünk 4,00 feletti. Kollégiumunk tanárai folyamatosan szakirányú segítséget adnak diákjainknak a másnapi és a vizsgákra való felkészüléshez. A betegség vagy más okból tanulmányaikban lemaradó diákokat külön segítjük, kollégiumunkban fejlesztő pedagógus tevékenykedik.

A diákok napirendjének meghatározásakor fontos szempontunk, hogy az iskolán kívüli napszakokban kellő idő jusson a pihenésre, kikapcsolódásra is.

Az autóbusz pályaudvar közelében található kollégiumunk, közvetlenül az épület mögött ingyenes parkoló található. A kollégium épületétől a középiskolák 3-20 perces sétával érhetőek el. Kulturális és sportlétesítmények, rend- és tűzvédelmi hatósági intézmények vesznek körül bennünket, így a közbiztonsági szint kiemelkedő a kollégium környezetében.

A Művészeti Szakközépiskolából szívesen fogadjuk a zeneis és képzős tanulókat is. Az átlagostól eltérő délutáni elfoglaltságokra tekintettel az iskola tanulói a kollégiumban is egyénre szabott bánásmódban részesülnek. Különös figyelmet fordítunk a diákok időbeosztásának segítésére, a tanulmányi felzárkóztatásra, illetve kollégiumi rendezvényeinken alkalmat nyújtunk a tehetséges tanulók kibontakozására is. A kollégista művészetis tanulók tanulmányi eredménye évek óta folyamatosan javul, többnyire 4,0 feletti. A kollégiumi tehetségprogram keretében igyekszünk olyan szabadon választható programokat kínálni a tanulóknak, amelyek segítenek az őket gyakran foglalkoztató életkérdések kezelésében megoldási alternatívák nyújtásával. A művészetis tanulók az átlagnál jobban igénylik a nevelők részéről az odafigyelést, a gondoskodást, a hosszú iskolai napok utáni kikapcsolódási, beszélgetési lehetőségeket-ennek tükrében tervezzük a pedagógiai tevékenységeket. Az iskolai és kollégiumi pedagógusok közti szoros együttműködés is a tanulók fejlődését szolgálja. A tanulók napi életszervezését jelentősen megkönnyíti, hogy reggelijüket és vacsorájukat helyben, a kollégiumban, míg ebédjüket az iskolában fogyaszthatják el annak köszönhetően, hogy a két konyhát ugyanaz a cég üzemelteti. Ezzel jelentős időt takaríthatnak meg, és naponta háromszor meleg ételhez jutnak.

Az érdeklődők szíves rendelkezésére állunk telefonon, e-mailben történő egyeztetés után a tanév bármely munkanapján.

Kollégiumi jelentkezés módja:

Nem bázisiskolába felvételiző vagy már középiskolás tanulóknál közvetlenül kérhető kollégiumunkba a felvétel telefonon a 94/505-224 vagy 94/505-223 számon, valamint a letölthető kollégiumi jelentkezési lap visszaküldésével:

Jelentkezesi lap_Horváth Boldizsár

Elérhetőségek:

Címünk: 9700 Szombathely, Magyar László u. 2.; Telefon: 94/312-640; Fax: 94/505-224

Kollégiumunkról részleteket a Facebook oldalunkon olvashatnak az érdeklődők.

Felvételi tájékoztatás: telefonon: 94/505-223; e-mail: egri.csilla@hbsz.szombathely.hu

Egri Csilla kollégiumvezető

© Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum – Minden jog fenntartva
A honlapon található szövegek, képek, videók és hang állományok felhasználásához az iskola előzetes engedélye szükséges.