Tanáraink a 2016/17-es tanévben

 

Benkő József - zongora

Börcsök Anna - ötvös, fémműves szakmai oktatás

Czeller Krisztina - klasszikus ének, kamaraének, beszédgyakorlat, hangegészségtan

Császár János - hegedű, kamarazene, zenekar

Császárné Flier Edit - korrepetíció, kötelező zongora

Fabricius Csaba - szakképzési igazgatóhelyettes, bútorműves szakelmélet-gyakorlat

Feriencsik László - fagott, kamarazene

Földesi Jánosné - népi hegedű

Fűzfáné Csuti Borbála - magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, drámajáték; osztályfőnök

Gargerné Vigh Rita - német nyelv, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; osztályfőnök

Gáspár-Börzsönyi Ágnes - matematika, fizika; osztályfőnök

Gombás Katalin - rajz, festés

Hirschberg Henrik - zongora főtárgy, zongora melléktárgy, kötelező zongora, korrepetíció

Horváth László - klasszikus gitár

Horváth Tibor - multimédiás gyakorlatok, ábrázolási technika, betűrajz

Horváth Rolland - informatika

Juhász Tibor - harsona, kamarazene

Kallóné Bertalan Andrea - fuvola, kamarazene

Kalló Zsolt DLA - hegedű, kamara, zenekar

Károlyi Anna - rajz, festés

Kerti Áron - klarinét, klasszikus szaxofon

Kérgesné Gerhát Krisztina - történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; igazgatóhelyettes, osztályfőnök

Kissné Keserű Andrea - testnevelés, fizika; osztályfőnök

Kollarits Katalin - német nyelv

Körmendy Katalin - angol nyelv

Lakatos Mihály - oboa

Lipi Tamás - nagybőgő

Lóránthné Karácsony Sára - bútorműves szakelmélet, gyakorlat

Magyar Szilvia - magánének, hangképzés

Masszi Ferenc - rajzolás-festés, sokszorosító grafika, művészettörténet

Mérei Tamás - gordonka

Mészáros Renáta - zongora korrepetíció, kötelező zongora

Molnár Dániel - mélyhegedű, kamarazene, ének-zene; munkaközösség-vezető

Molnár Mercédesz - szobrász szakelmélet-gyakorlat, rajz-festés-mintázás

Nagy Róbert DLA - médiaismeret, multimédiás gyakorlatok

Nagyné Fülöp Zsuzsanna - szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, népzene; osztályfőnök, munkaközösség-vezető

Németh Gabriella - magyar nyelv és irodalom, beszéd és színpadi gyakorlat; könyvtáros, osztályfőnök

Paulik Ákos - szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, népzene, karvezetés, kórus; osztályfőnök

Paulik Ákosné - zenelmélet, szolfézs

Pálkövi Ágnes - gordonka

Prehoffer Gábor - furulya, kamarazene, csembaló korrepetíció

Rabiné Pék Marianna - kötelező zongora, korrepetíció

Rápli Róbert - történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, etika, ének-zene; igazgató, tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő

Regály György - jazz-zongora

Sellyei Tamás Ottó - grafika, tervezőgrafika

Somogyi Tamás - rajz, mintázás, szobrászat

Szabó Mónika - zeneelmélet, szolfézs, zeneirodalom, népzene; munkaközösség-vezető

Szarvas Magdolna - klasszikus ütőhangszerek, kamarazene

Szántó István - rajz-festés-mintázás

Székely Gáborné - matematika

Szőlősi-Gerebecz Orsolya - angol nyelv

Sztefanuné Mengesz Ágnes - textilműves, kézműves

Szummerné Czompó Judit - testnevelés

Tanai Erzsébet - népi ének, citera

Tibold Iván - könyvtáros, stúdiós

Torjay Valter - művészettörténet, néprajz, bútortörténet

Tóth Gyula - földrajz, biológia

Tóthné Dér Enikő - fuvola

Tóth Judit - szobrász szakelmélet-gyakorlat, mintázás

Tóthné Vanger Lívia - magyar nyelv és irodalom; osztályfőnök, munkaközösség-vezető

Ujhelyi Péter - trombita, kamarazene

Vágvölgyi András - mozgóképkultúra és médiaismeret, alkalmazott fotográfia elmélet; osztályfőnök, munkaközösség-vezető

Varga Bernadett - textil, rajz

Varga Zsuzsanna - kémia

Veres Éva - ötvös-fémműves szaktárgyak

Veres Gábor - szobrász szakmai elmélet és gyakorlat, mintázás; szaktanácsadó

Vörös Máté - rajz, festés, grafika elmélet és gyakorlat; munkaközösség-vezető

Zsdrál Judit - olasz nyelv

 

Tanáraink rövid szakmai bemutatkozása

Pedagógusaink szakmai bemutatkozása_2016.

Kedves Diákok, Szülők, Tisztelt Partnereink! Az iskola a nyári szünetben az alábbi napokon lesz nyitva: június 29-ig munkanapokon 7.30–tól 18.00 óráig; június 30-án 13.30-ig; július 3–6-ig 16.00 óráig; július 7-én 12.00 óráig; augusztus 22-től 24-ig naponta 18.00 óráig; augusztus 25-én 13.30-ig. A folytatáshoz lapozzon!

Szombathely minden évben elismerésben részesíti az országos tanulmányi versenyeken 1-3. helyezést elért 1-15. évfolyamon, nappali rendszerű képzésben részt vevő diákokat és felkészítő tanáraikat. Iskolánkból többen is elismerésben részesültek.

Az idei iskolai diáknap némileg militarista irányt vett, miután a Honvédség közreműködésével lehetőség nyílt arra, hogy a diákok lövészeten, akadályversenyen, repülőgép szimuláción, vagy éppen szellemi vetélkedőn vegyenek részt.